Pokaż treść

Regulamin

 GÓRAL SPA&WELLNESS

 

Zasady rezerwacji pobytu:

1) Zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku w ustalonym terminie i wysokości

2) Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście, bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej lub współpracującego z nami biura podróży.

3) Dokonanie rezerwacji wiąże się jednoznacznie z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w GÓRAL SPA&WELLNESS

Zasady wpłacania zadatku

1) Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania zadatku w wysokości 30% wartości świadczonych usług na jego rzecz usług w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji.

2) Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na konto podane na stronie www.goral-spa.pl
    Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

3) Wpłata zadatku powinna być uregulowana do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji (telefonicznej, mailowej, za pomocą strony www lub portali internetowych). W przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje automatycznie anulowana (za wyjątkiem ustaleń indywidualnych)

4) Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu niezależnych od organizatora.

5) Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu w recepcji.

Warunki płatności

1) Wszelkie opłaty za usługi świadczone przez GÓRAL SPA & WELLNESS powinny być realizowane w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy.

2) Ceny zawierają podatek Vat od towarów i usług

3) Gość zobowiązany jest także do uiszczenia opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej przez Urząd Gminy

Prawa i obowiązki

1) Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez GÓRAL SPA & WELLNESS zgodnie z ofertą

2) Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji GÓRAL SPA & WELLNESS wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki, w ramach kompetencji GÓRAL SPA & WELLNESS

3) Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z bezpieczeństwem pożarowym oraz przepisów porządkowych na terenie obiektu.

4) Od momentu rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przedstawicieli obiektu, które umożliwią realizację pobytu

5) W razie naruszania przez Gości w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu i życiu innych Gości ustanowionego porządku obiektu GÓRAL SPA & WELLNESS ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z niestosującym do określonych zasad porządkowych Gościem

6) Gość przebywający w obiekcie odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie pokoju.

7) Gość zobowiązuje się do uiszczenia opłaty 50 zł jeżeli zgubi klucze od pokoju.

 W przypadku jego uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową.

7) Gość zobowiązany jest zgłosić się w recepcji obiektu w dniu w dzień zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania(tj. odebrania pokoju, rozliczenia dodatkowych zamówień itp.)

Odpowiedzialność

1) GÓRAL SPA & WELLNESS zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów wartości świadczeń niewykorzystanych w części lub w całości z przyczyn leżących po stronie gościa

2) GÓRAL SPA & WELLNESS ponosi odpowiedzialność (wyłącznie) za rzeczy wartościowe należące do gości, złożone do depozytu

3) GÓRAL SPA & WELLNESS zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, w każdym czasie przed jego rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego od zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczenia należności.

 

Reklamacje

1) Uwagi i reklamacje związane z pobytem należy zgłaszać bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłaszania do przedstawiciela GÓRAL SPA & WELLNESS, który zbada zasadność złożonej reklamacji

2) Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności

3) Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwiania sprawy Gość zostanie poinformowany.

 

Pozostałe informacje

1) Doba pobytowa trwa od godz.14:00 i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego

2) Kosztowności, papiery wartościowe oraz rzeczy mające wartość naukową i artystyczną należy deponować w recepcji.

3) Zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie GÓRAL SPA & WELLNESS obowiązuje cisza nocna od godz. 22: 00 do 7: 00, z wyłączeniem imprez organizowanych przez GÓRAL SPA & WELLNESS.

 4) W przypadku stwierdzenia w pokoju gościa nocujących osób , za którymi nie wniesiona została stosowna opłata GÓRAL SPA & WELLNESS może zastosować, karę umowną w wysokości 200% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.

5) W pokojach GÓRAL SPA & WELLNESS obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia Gości.

6) W pokojach GÓRAL SPA & WELLNESS obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.

 

 

 

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług świadczonych przez

GÓRAL SPA & WELLNESS i zostaje udostępniony do wiadomości Gości poprzez internet na stronie

www.goral-spa.pl   oraz wydany na życzenie Gościa w recepcji obiektu .

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij